ते आणि त्यांच्या राहिलेल्या आठवणी…

जेव्हा आपण पहिल्यांदा प्रेमात पडतो ना त्याच्या आधी पासून त्या व्यक्तीला आपण सतत बघत असतो social media वर ,real life मध्ये आणि एक वेगळाच connection होऊन जातो त्याव्यक्तीसोबत आणि अस काही आपण ठरवून वेगरे नाही ते आपोआप होऊन जातं …