गरुडासारखे उंच उडायचे असेल तर, कावळ्यांची संगत सोडावी लागेल”

- lifehacker marathi

“तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चूक करत असाल तर नक्किच समजा तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर आहात.”

- lifehacker marathi

“सर्वात मोठे यश खूप वेळा सर्वात मोठ्या निराशे नंतरच मिळत असते.”

- lifehacker marathi

“ जेव्हा सगळंच संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं, तीच खरी वेळ असते नवीन काहीतरी सुरु होण्याची.”

- lifehacker marathi

“कठीण काळात सतत  स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.”

- lifehacker marathi

“कठीण काळात सतत  स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.”

- lifehacker marathi

“समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे अधिक भयानक असतात.”

- lifehacker marathi

“लक्षात ठेवा लोक उगवत्या सूर्याला नमस्कार घालतात, मावळत्या नाही.

- lifehacker marathi

 अजून प्रेरणादायी सुविचार वाचा खाली