Floral Pattern
Floral Pattern

आनंदी गोपाळ जोशी

त्या भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर होत्या आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये वैद्यकीय पदवी मिळविणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला होत्या.

Floral Pattern
Floral Pattern