🙂कमवलेली नाती आणि जिंकलेले मन ज्याला सांभाळता येते, तो आयुष्यात कधीच हारत नाही.!!🙂 🌺 शुभ रात्री 🌺

🙂”झाडांसारखे जगा खुप उंच व्हा… पण जीवन देणाऱ्या ‘मातीला‘ कधी विसरु नका.!”🙂 🌟💫❤️ शुभ रात्री ❤️💫🌟

🙂”झाडांसारखे जगा खुप उंच व्हा… पण जीवन देणाऱ्या ‘मातीला‘ कधी विसरु नका.!”🙂 🌟💫❤️ शुभ रात्री ❤️💫🌟

🙂सगळी दु:ख दूर झाल्यावर मन प्रसन्न होईल हा भ्रम आहे, मन प्रसन्न करा सगळी दु:ख दूर होतील🙂 ❤️ शुभ रात्री ❤️

🙂”कोणा व्यक्तीला समजून घेतल्याशिवाय पसंत करु नका आणि त्या व्यक्तीला समजून न घेता गमावु पण नका!”🙂 ❤💫🍁 शुभ रात्री 🍁💫❤

🙂 “जीवनात काहीतरी मागण्यापेक्षा काहीतरी देण्यात महत्व असत…. कारण मागितलेला स्वार्थ, अन दिलेलं प्रेम असतं” 🙂 ❤️🌞शुभ रात्री🌞❤️