गरुडासारखे उंच उडायचे असेल तर, कावळ्यांची संगत सोडावी लागेल.

Off-White Arrow

तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चूक करत असाल तर नक्किच समजा तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर आहात.

Off-White Arrow

आयुष्यात जिंकाल तर असे जिंका कि जणू जिंकण्याची सवयच आहे, आणि हराल तर असे हरा कि जिंकून कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो आहे.

Off-White Arrow

सर्वात मोठे यश  खूप वेळा सर्वात मोठ्या निराशे नंतरच मिळत असते.

Off-White Arrow

कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून  जिंकलेलो नाही...

Off-White Arrow

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे अधिक भयानक असतात.

Off-White Arrow

अजून प्रेरणादायी सुविचार  वाचा खालील link वर 

Arrow