अभ्यास करूनही न समजणारा विषय म्हणजे आपण.

लायकीची गोष्ट नको करू भावा लोक तुझ्या बंदुकीपेक्षा माझ्या डोळ्याने जास्त घाबरतात.

चुकला तर वाट दावू, पण, भुंकला तर वाट लावू.

आपण इतिहास वाचायला नाही, रचायला आलोय.

विरोध करा तुम्ही तेच जमेल तुम्हाला कारण माझी बरोबरी करायची लायकी नाहीये तुमची..

तुम्ही Brand घालायची स्वप्न पाहता आणि आम्ही Brand बनवायची.

स्वत:च्या जिवावर जगायला शिका. थोडीशी फाटेल पण, अभिमान वाटेल.

अजून तर फक्त नाव सांगितलंय भावा, ओळख सांगितली तर राडा होईल..