जगण्यासाठी नाही जिंकण्यासाठी लढत आहोत सोपं नसणार आहे माहीत आहे पण स्वतःसाठी लढत आहोत ,येतील खूप संकट , पण हार नाही मानणार आम्ही कारण आम्ही आमच्या स्वप्नांसाठी लढत आहो!

कोणाला दाखवण्यासाठी नाही आई-वडिलांसाठी मोठं होईच आहे

आयुष्याच्या लढाईत हारलात तरी चालेल पण असे हरा की लोकांन मधे जिंकणार्याण पेक्षा तुमची चर्चा जास्त झाली पाहिजे….

जे माझ्या हारण्याची वाट बघत आहेत , त्यांना एकच गोष्ट सांगायची आहे की मी फक्त हारलोय हार मानली नाही आहे

तुम्ही आमच्या हारण्याची वाट बघत रहा आम्ही तुम्हाला जिंकून दाखवू…

TATA IPL 2022 MATCH LIST PDF