सकाळी उठल्यावर स्वताला सांगत ज तू strong आहेस ,तू सुंदर आहेस. तू कुठल्याही परिस्तिथीला सामोरं जाऊ शकते . तुला तुझ्या आई-वडिलांची मान खूप उंच करायची आहेस . तू हार नाही मानणार कधीच. शुभ सकाळ

सकाळी उठल्यावर पाहिले चेऱ्यावर मस्त smile द्या कारण तुम्ही जिवंत आहात म्हणून कारण काल रात्री किती जणांनी त्यांचे प्राण सोडले असतील आणि त्यात आपण नाही आहोत म्हणून एक smile द्या कारण जगण्याचा मोल आपल्याला कळत नाही तितपर्यंत तुम्हाला स्वतःचमहत्व कस कळेल .शुभ सकाळ

सकाळी जे स्वप्न तुम्हाला लवलर उठून कामाला सुरुवात करायला भाग पडतात ना तेच स्वप्न तुम्हाला पूर्ण करायचे आहेत ..📷

प्रत्येक सकाळ तुम्हाला सांगत असते की चल उठ आता तुला तुझे स्वप्न पूर्ण करायचे आहेत ,काल काय झालं ते सोड आता , ही वेळ आणि हा क्षण तुझा आहे ,बाकी कसलाच विचार करू नकोस, कामाला लाग ,हा दिवस आणि ही वेळ परत मिळणार नाही आहे हे लक्षात ठेव ..शुभ सकाळ

नवीन दिवस नवीन सकाळ नवीन संधी मग वाट कसली बघताय कामाला लागा जे ठरवलं आहे ते करायला घ्या जे गेलं ते विसरून जे आहे त्यावर focus करा .शुभ सकाळ

नवीन दिवस नवीन सकाळ नवीन संधी मग वाट कसली बघताय कामाला लागा जे ठरवलं आहे ते करायला घ्या जे गेलं ते विसरून जे आहे त्यावर focus करा .शुभ सकाळ

नवीन दिवस नवीन सकाळ नवीन संधी मग वाट कसली बघताय कामाला लागा जे ठरवलं आहे ते करायला घ्या जे गेलं ते विसरून जे आहे त्यावर focus करा .शुभ सकाळ

अजून वाचा इथे